Hvordan beregne totalvekten på bobilen?

Slik unngår overvekt på bobilen

Hvor mye du kan ta med deg i bobilen er ofte begrenset fordi totalvekten som er tillatt inkludere alt. Du kan ikke stole på tallene i vognkortet. Det er du som fører som har ansvaret for at vekten ikke overskrides. Kontrollvei bilen på minst to vektstasjoner. 

Slik beregner du nyttelasten

Har du kontroll på vekten? Her får du en kalkulator for bruk til å beregne hvor mye du kan ta med deg. Eksempelvektene er beregnet utfra 2 personer hvis ikke noe annet er oppgitt. Juster på sliderene på høyre side til det du mener at du har med deg så får du et enkelt overslag over hvor mye bobilen veier. Ta bilen alltid med på en vektstasjon for eksemplene her er kun et anslag. 

Hvis du leier bobil hos oss kan du gå utfra en egenvekt på 2862 kg. 

Søk her etter et godt tilbud:
Planyo online booking system