Leiebetingelser for bobil

Dette skjer ved bestilling:

Ved bestilling bekreftes denne på e-post. Den er ikke gyldig før et depositum på 10 000 kr er betalt og leieavtalen er underskrevet. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid, rengjort og uten skade, fåes depositum tilbake. Ved skade, mangel på rengjøring osv. belastes depositumet i hht til leieavtalen.

Hvordan er betalingen?

Hele leiebeløpet skal innbetales 2 uker før henting. Dersom betaling ikke er på utleiers konto innen tidsfristen ansees bilen som avbestillt, og utleier står fritt å leie ut bilen til andre.
Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et visst antall kilometer pr dag. Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg på 4,50 kr/km som avregnes ved tilbakelevering.

Kan jeg avbestille?

Ved en eventuell avbestilling av leie, betales et gebyr på kr. 5.000 (ukesleie)/3.000 (korttidsleie) som går av på innbetalt depositum. Dersom avbestilling skjer mindre enn 45 dager før avreise må leien betales fullt ut.

Hvem kan leie og kjøre bobilen?

Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort klasse B. Oppdages det vet utleveringstidspunktet at fører er under 25 år, blir ikke bilen utlevert og leien må betales fullt ut.

Hva skjer ved inn- og utlevering?

I Høysesongen er det ut- og innleveringer skjer på søndager. Utlevering mellom kl. 14.00, innlevering mellom kl. 11.00. Ved for sen tilbakelevering belastes 600 kr leie for hver time, dersom annet ikke er avtalt. Bobilen skal være godt rengjort innvendig, likeledes skal toalett og avfallstank være tømt. Vask og tømming kan bestilles på forhånd. Ved manglende vask belaseter vi følgende:
- Innvendig kr. 2500,-
- Utvendig kr. 900,-
- Tømming av toalett kr. 1200,-
- Tøming av gravannstank kr 1200,-
Bobilen skal tilbakeleveres med full drivstofftank. Kopi av siste fylling fremvises. Ønskes det ikke å fylle drivstoff før tilbakelevering tilkommer et tillegg på kr 250,- samt kr 15,-/liter diesel.

Hva skjer hvis du får bøter?

Leietaker er ansvarlig for alle bøter på bilen under leieforholdet. Parkeringsbøter o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et håndteringsgebyr på kr 500,-.

Hva skjer ved skader?

Skader som forårsakes av leietaker under leieforholdet belastes etter kostnaden for reparasjon. Bulker og småskader som reduserer bilens verdi belastes etter takst. Dersom forsikringen må benyttes for å dekke skaden, belastes egenandelen på kr 15.000,- per skadesak. Depositumet brukes til delbetaling av egenandelen.

Hva med forsikring?

Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved skade må leietaker betale egenandel på inntil kr. 15.000.- pr. skade. Ved glasskade er egenandelen kr 2.000,-. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.
Vi anbefaler at du tegner egen reiseforsikring.
Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker.
NB! Ved skade må det fylles ut skademelding. Bobilbooking.no må kontaktes umiddelbart.

Bobilene er røyk og dyrefrie

Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 15 000,- for ekstra rengjøring.

Hva er ditt ansvar?

Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.
Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med Bobilbooking.no for å prøve å løse problemet. Erstatning for evt. redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering.

Hva skjer ved havari?

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fåes da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 24 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon. De fleste forsikringselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

Bruk av bobil på festival og sportsarrangement

Bruk av bobilen på festival eller sportsarrangement er kun tillatt etter avtale.