Vinduer i bobilen

 • Vinduene er utstyrt med blendingsgardiner og insektnettsjalusier. Når låsen frigjøres, spretter insektssjalusien og blendingsgardinen automatisk tilbake i utgangsposisjonen. For ikke å skade trekkmekanikken, anbefales det å holde blendingsgardinen/insektnettsjalusiene fast og langsomt føre dem tilbake til utgangsposisjonen.
 • Hold ikke rullegardiner lukket over lengre tid, da man i så fall må regne med økt materialtretthet.
 • Nå blendingsgardinen er helt lukket, kan det ved sterkt sollys bli sværtvvarmt mellom blendingsgardinen og vindusruten. Vinduet kan skades. Lukk derfor blendingsgardinen bare 2/3 ved sterkt sollys.
 • Steng vinduene før kjøring.
 • Hold vinduene lukket når været tilsier det, slik at det ikke kan trenge inn fuktighet.
 • For å åpne eller lukke vinduet med åpning utover, må alle vinduets låsehåndtak
 • åpnes eller stenges.
 • Steng alltid vinduene når du forlater bobilen.
 • På innsiden av akrylglass-dobbeltvinduet kan det ved store temperaturforskjeller eller ekstreme værforhold dannes litt kondens. Vinduet er konstruert slik at kondens kan fordampe når utetemperaturen stiger. Det er ingen fare for skader på akrylglass-dobbeltvinduet på grunn av kondens.

Vindu som kan åpnes utover med armer med automatisk låsing

 • Åpne vinduet helt for å frigjøre vindushaken. Frigjøres den ikke, og vinduet lukkes likevel, er det fare for at vinduet kan sprekke på grunn av sterkt mottrykk.
 • Påse at vinduet med åpning utover ikke forvris når det åpnes. Åpne og lukke vinduet jevnt.
 • Når låsehåndtaket er utstyrt med en sikringsknapp, skal man ved hver betjening av låsehåndtaket trykke sikringsknappen.

For å åpne:

 • Trykk inn sikringsknappen (1) og hold den inne.
 • Drei låsehåndtaket (2) en kvart omdreining mot midten av vinduet.
 • Åpne vinduet med åpning utover til ønsket stilling. Armen (1) låses automatisk.
 • Vinduet blir stående i ønsket posisjon.

For å stenge:

 • Åpne vinduet så mye at haken frigjøres.
 • Lukk vinduet.
 • Trykk inn sikringsknappen (1) og hold den inne.
 • Drei låsehåndtaket (2) en kvart omdreining mot vindusrammen.
 • Låsetappen (3) på låsehåndtaket ligger helt på innsiden av vinduslåsen (4).

Langvarig lufting

For å stille vindu med åpning utover i posisjon for "langvarig lufting":

 • Trykk inn sikringsknappen (1) og hold den inne.
 • Drei låsehåndtaket (3) en kvart omdreining mot midten av vinduet.
 • Skyv vinduet litt utover.
 • Vri låsehåndtaket tilbake igjen. Låsetappen (3) på låsehåndtaket må gripe inn i utsparingen i vinduslåsen (4).
 • Slipp sikringsknappen (1).
 • Kontroller at sikringsknappen ikke er trykket inn, men at låsehåndtaket er sikret.

Vinduet med åpning utover skal under kjøring ikke stå i stillingen "langvarig lufting". Ved regn kan det komme vann inn i boenheten hvis vinduet med åpning utover står i stillingen "langvarig lufting". Derfor bør vinduet stenges helt.

Blendingsgardin og insektnettsjalusi

Vinduene er utstyrt med blendingsgardiner og insektnettsjalusier. Blendningsgardin og insektnettsjalusi kan betjenes atskilt fra hverandre.

Åpne rullegardinene før turen. Hvis rullegardinene er lukket, kan fjærakslingen bli skadet på grunn av vibrasjonene.

Blendingsgardin

Blendingsgardinen er i øvre rullegardinskap.

For å stenge:

 • Trekk ned blendingsgardinen (2). Når blendingsgardinen skal lukkes helt, skal blendingsgardinen henges fast i låsene (3) på begge sider av vindusrammen.

For å åpne:

 • Hvis blendingsgardinen er fullstendig lukket: Trykk håndtaket (2) nedover samtidig som det skyves litt innover. Nå kan blendingsgardinen
 • fjernes fra hakene på venstre og høyre side av vindusrammen.
 • Hvis blendingsgardinen står i mellomstilling: Trekk grepet (2) litt nedover, til låsene er løsnet.
 • Ta tak i håndtaket og før blendingsgardinen forsiktig tilbake.

Insektnettsjalusi

Insektnettsjalusi er i øvre rullegardinskap.

For å stenge:

 • Bruk håndtaket (Bilde 13,1) til å dra insektnettsjalusi nedover og fest den i hakene (3) på begge sider av vindusrammen.

For å åpne:

 • Trykk håndtaket (Bilde 13,1) ned, og trekk samtidig håndtaket litt innover. Nå kan insektnettsjalusien fjernes fra hakene på venstre og høyre side av vindusrammen.
 • Ta tak i håndtaket og før insektnettsjalusien forsiktig tilbake.

Takvindu med dreiearmer

Påse at ruten ikke forvris når takvinduet åpnes utover. Åpne og lukke takvinduet jevnt.

For å åpne:

 • Drei låsehåndtaket (3) en kvart omdreining mot midten av vinduet.
 • Åpne takvinduet til ønsket posisjon og fest det med den riflete knappen (1).

Takvinduet blir stående i ønsket posisjon.

For å stenge:

 • Skru på den riflete knappen (1) helt til haken frigjøres.
 • Lukk takvinduet.
 • Drei låsehåndtaket (3) en kvart omdreining mot vindusrammen. Låsetappen (2) ligger på innsiden av vinduslåsen (1).

Langvarig lufting

Takvinduet kan stilles i 2 ulike posisjoner med låsehåndtaket:

 • I stilling "langvarig lufting"
 • I stilling "lukket"

For å stille takvindu i posisjon for "langvarig lufting":

 • Drei låsehåndtaket (3) en kvart omdreining mot midten av vinduet.
 • Skyv takvinduet litt utover.
 • Vri låsehåndtaket tilbake igjen. Låsetappen (2) må gripe inn i utsparingen i vinduslåsen (1).

Takvinduet skal under kjøring ikke stå i stillingen "langvarig lufting". Ved regn kan det komme vann inn i boenheten hvis takvinduet står i stillingen
"langvarig lufting". Derfor bør takvinduet stenges helt.

Blendingsfoldegardin og myggnetting

Blendingsfoldegardin

Blendingsfoldegardinen (3) er festet til myggnettingen (1).

For å stenge:

 • Ta tak i blendingsfoldegardinen midt på avslutningslisten (4) og trekk forsiktig nedover.
 • Slip blendingsfoldegardinen i ønsket posisjon. Blendingsfoldegardinen blir stående i denne høyden.

For å åpne:

 • Før blendingsfoldegardinen langsomt tilbake på avslutningslisten (4).

Myggnetting

Myggnettingen er festet til blendingsfoldegardinen. Når man åpner myggnettingen, føres blendingsfoldegardinen med.

For å stenge:

 • Ta tak i myggnettingen midt på avslutningslisten (2) og trekk forsiktig helt ned.

For å åpne:

 • Før myggnettingen langsomt tilbake på avslutningslisten på blendingsfoldegardinen (4).