Takluker

 • Ventilasjonsåpningene i det automatiske luftesystemet skal alltid holdes åpne. Luftesystemet må aldri dekkes til, f.eks. med en vintermatte eller
 • blokkeres. Hold det automatiske luftesystemet fritt for snø og løv.
 • Taklukene er utstyrt med et insektnett og avhengig av utrustning med en blendingsgardin eller en blendingsfoldegardin. Når låsen frigjøres, spretter blendingsgardinen automatisk tilbake i utgangsposisjonen. For ikke å skade trekkmekanikken, anbefales det å holde blendingsgardinen fast og langsomt føre den tilbake til utgangsposisjonen.
 • Hold ikke rullegardiner lukket over lengre tid, da man i så fall må regne med økt materialtretthet.
 • Nå blendingsgardinen hhv. blendingsfoldegardinen er helt lukket, kan det ved sterkt sollys bli svært varmt mellom blendingsgardinen/blendingsfoldegardinen og takluken. Takluken kan skades. Lukk derfor blendingsgardinen/blendingsfoldegardinen bare 2/3 ved sterkt sollys. Åpne takluken litt eller sett den i luftestilling.
 • Hold taklukene lukket når været tilsier det, slik at det ikke kan trenge inn fuktighet.
 • Tråkk ikke på taklukene.
 • Steng taklukene før kjøring.
 • Kontroller at taklukene er stengt før avreise.
 • Tetningene til taklukene må gnis inn med talkum minst én gang i året.
 • Ved den 1. årsinspeksjonen må den indre rammen til takluken demonteres og skrueforbindelsene til holdeklemmene trekkes etter. Bobilens eier er ansvarlig for at dette tiltaket utføres.
 • Steng alltid taklukene når du forlater bobilen.

Heki-takluke (mini og midi)

Heki-takluken åpnes en vei.

For å åpne:

 • Trykk sikringsknapp (2) og trekk bøylen (1) nedover med begge hender.
 • Trekk bøylen (1) i føringene (Bilde 24,2) til bakerste posisjon (3).

For å stenge:

 • Trykk bøylen (1) lett oppover med begge hender.
 • Skyv bøylen tilbake i føringene.
 • Trykk bøylen oppover med begge hender, til bøylen ligger over sikringsknappen (2).

Luftestilling

Heki-takluken kan stilles i to luftestillinger: "Dårlig vær"-stilling (1) og midtstilling (2). Avhengig av modell kan taklukent låses i midtstilling med de to boltene (1) på venstre og høyre side av rammen på panseret.

 • Trykk sikringsknapp (2) og trekk bøylen (1) nedover med begge hender.
 • Trekk bøylen i føringene (2) til ønsket stilling.
 • Trykk bøylen lett oppover og skyv den i valgt føring (1 eller 2), og lås den eventuelt.

Blendingsfoldegardin

For å lukke og åpne blendingsfoldegardinen:

For å stenge:

Trekk blendingsfoldegardinen ut ved grepet og slipp den i ønsket posisjon. Blendingsfoldegardinen blir stående i denne høyden.

For å åpne:

Ta tak i håndtaket og skyv blendingsfoldegardinen sakte til utgangsstilling.

Myggnetting

For å stenge:

 • Trekk myggnettingen i håndtaket til det ligger mot grepet på blendingsfoldegardinen.

For å åpne:

 • Trykk håndtaket til myggnettingen bakover. Hakene slipper taket.
 • Ta tak i håndtaket og før myggnettingen forsiktig tilbake.