Bord i bobil

Anhengsbord med leddet støtteben

Bordet forskyves i kjøreretningen:

 • Bordplaten løftes opp foran inntil klikklåsen (3) på holdelisten er fri.
 • Bordet skyves forover eller bakover (ut fra kjøreretningen).
 • Senk bordplaten i den ønskede stillingen og sett den ned på bordfoten.
 • Bordflaten til anhengsbordet kan utvides ved å sette inn en ekstra bordplate (1).

Utvide:

 • Løsne fingerskruene (2).
 • Løft bordplaten litt foran og skyv den ut til stoppen. Bordforlengelsen (1) er trukket helt ut.
 • Heng på plass bordet.
 • Legg ekstra bordplaten (1) inn i bordforlengelsen.
 • Løft bordplaten litt foran og skyv den tilbake til stoppen.
 • Trekk til fingerskruene.

Forminske:

 • Løsne fingerskruene (2).
 • Løft bordplaten litt foran og trekk den ut.
 • Ta av den ekstra bordplaten (1) og lagre den trygt.
 • Løft bordplaten litt foran og skyv den tilbake til stoppen. Bordforlengelsen (1) er skjøvet helt inn.
 • Heng på plass bordet.
 • Trekk til fingerskruene.

Bord med leddet støtteben kan brukes som sengebunn.

Ominnredning til sengebunn:

 • Løft bordplaten (1) litt foran.
 • Trykk på opplåsingsknappen (2) og vipp nedre del av det leddete støttebenet (3) 90°.
 • Sving bordplaten ca. 45° opp, og ta bordet ut av holdelisten.
 • Sett bordet inn i den nederste holdelisten og sett det på bordfotleddet.