Vannanlegg i bobilen

Vannanlegg

  • Vann som blir stående i vanntank og i vannledninger blir ubrukelig etter kort tid. Sørg derfor for at vannledningene og vanntanken rengjøres grundig hver gang før du tar i bruk bobilen. Sørg for at vanntanken og vannledningene tømmes helt etter bruk av bobilen.  
  • Hvis bobilens vannanlegg er ute av bruk mer enn en uke, må det desinfiseres før det tas i bruk igjen.
  • Dersom bobilen ikke skal benyttes på flere dager, eller dersom det står på varme ved frostfare, skal hele vannanlegget tømmes. Kontroller at 12 v forsyningen på panelet er slått av. Ellers går vannpumpen varm og kan skades. La vannkranene stå åpne midtstilling. La sikkerhets-/avtappingsventilen (der den finnes) og alle tappekranene stå åpne. Derved unngås fare for frostskader på innbyggingsapparatene frostskader på bobil og avlagringer i vannførende komponenter.