Panelet i bobilen

Hovedbryter 12 V

Hovedbryteren 12 V (2) kobler 12 V-forsyningen til boenheten inn og ut. Unntak: Avhengig av modell, forblir sikkerhets-/avtappingsventil, varmeanlegg, grunnbelysning (belysning i inngangområde), stigtrinn og reserve 4 driftsklar.

For å slå på:

Trykk vippebryter (2) oppe "12 V": 12 V-forsyningen i boenheten er aktivert. Den 12 V-kontrollampen (1) lyser grønt.

For å slå av:

  • Trykk vippebryter (2) nede: 12 V-forsyningen i boenheten er deaktivert. Den 12 V-kontrollampen (1) slukker.
  • Slå alltid av 12 V-forsyningen på panelet når du forlater bobilen. Slik forhindres unødvendig utlading av boenhets-batteriet.
  • Sikkerhets-/avtappingsventil, ladeapparat, solar-laderegulator, panel og lignende tar ca. 20 mA til 65 mA strøm fra batterikapasiteten, også når hovedbryteren 12 V er avslått. Derfor må boenhets-batteriet kobles fra 12 V-spenningen når kjøretøyet ikke skal benyttes på lengre tid.

Batterienes ladetilstand

Med vippebryteren for batteriindikeringen (5) kan man også kontrollere ladetilstanden til boenhets-batteriet for oppholdsrommet og ladetilstanden til startbatteriet.

Indikeringer:

Trykk vippebryter (5) oppe " ": Boenhets-batteriets ladetilstand vises.

Trykk vippebryter (5) nede " ": Startbatteriets ladetilstand vises.

Når du har trykket på vippebryteren, tennes den røde, gule eller grønne kontrollampen (4). Indikeringene er forklart i følgende tabell:

Langvarig fullstendig utlading skader batteriet kan ikke repareres.

Tankenes fyllnivå

Med vippebryteren for tankfyllingsindikatoren (7) kan man lese av både fyllenivået i vanntanken og fyllenivået i spillvannstanken.

Indikeringer

230 V-kontrollampe

Den gule 230 V-kontrollampen (3) lyser når det er nettspenning ved inngangen til strømsentralen.