Dører

 • Dørene skal være lukket under kjøring.
 • Ved å låse dørene kan du forhindre at de åpner seg av seg selv, f.eks. ved uhell.
 • Låste dører hindrer også uvedkommende i å trenge inn, f.eks. ved lyskryss.I nødsituasjoner gjør låste dører det vanskelig for hjelpemannskaper å ta seg inn i bilen.
 • Lås alltid dørene når du forlater bobilen.
 • Låsene til førerdøren og passasjerdøren er på noen modeller en del av basiskjøretøyet. For disse modellene er åpning og lukking av førerdøren og passasjerdøren beskrevet i bruksanvisningen til basiskjøretøyet.

Inngangsdør utvendig

For å åpne:

 • Stikk nøkkelen i låsesylinderen og drei den til låsen åpnes.
 • Vri nøkkelen tilbake til midtstilling og dra den ut.
 • Dra i håndtaket. Døren er åpen.

For å låse:

 • Stikk nøkkelen i låsesylinderen og drei den til låsen låses.
 • Vri nøkkelen tilbake til midtstilling og dra den ut.

Inngangsdør, innvendig

For å åpne: Dra i spaken.
For å låse: Trykk inn spaken.

Myggnetting til inngangsdøren, uttrekkbart

 • Åpne myggnettingen helt, før inngangsdøren lukkes.

For å stenge: Trekk myggnettingen helt ut på listen.
For å åpne: Skyv myggnettingen tilbake til utgangsstilling på listen.


Utvendige luker>