Utvendige luker

Steng og lås samtlige utvendige luker og klaffelåser før avreise. For å åpne eller lukke utvendige luker må alle lås på den utvendige luken åpnes eller stenges. Steng alle utvendige luker når du forlater bobilen. De utvendige lukene som er montert på bobilen er utstyrt med enhetlige
låsesylindre. Derfor kan alle låser åpnes med samme nøkkel.

Klaffelås, ellipseformet

Det kan trenge vann inn i den åpne klaffelåsen når det regner. Steng derfor låsehåndtaket.

 

For å åpne:

  • Stikk nøkkelen inn i låsesylinderen og drei den en kvart omdreining mot urviseren. Låsehåndtaket spretter ut.
  • Trekk ut nøkkelen.
  • Drei låsehåndtaket en kvart omdreining mot urviseren. Klaffelåsen er
  • åpnet.

For å stenge:

  • Steng igjen den utvendige luken.
  • Drei låsehåndtaket med urviseren til det står vannrett. Klaffelåsen er nå stengt, men ikke låst.
  • Stikk nøkkelen i låsesylinderen.
  • Press inn låsehåndtaket med isatt nøkkel og drei nøkkelen en kvart omdreining med urviseren. Låsehåndtaket forblir låst.
  • Trekk ut nøkkelen.