Oppstilling av bobilen

Sett bobilen slik at det står mest mulig vannrett Bruk oppkjøringsklosser ved behov. Ellers kan ikke vannet renne riktig ut av dusjkaret.

Sikre bobilen slik at det ikke begynner å trille.

Dyr (spesielt mus) kan forårsake store skader inne i bilen. For å unngå dette må bobilen regelmessig kontrolleres for skader eller spor etter dyr.

Håndbrems

Dra alltid håndbremsen på ved parkering av bobilen. Ved frostfare må man løsne håndbremsen av og til og deretter dra den på igjen. Slik unngår du fastfrysing eller fastrusting.

Sikre bobilen slik at det ikke ruller før du løser håndbremsen.

Stigtrinn

Stigtrinnet må være skjøvet helt ut før man går ut av bobilen.

Oppkjøringsklosser

Oppkjøringsklosser utjevner høydeforskjellen ved stigninger og ujevne flater, slik at bobilen kan parkeres vannrett.

Støtter

Generelle råd:

De innebygde støttene må ikke brukes til jekk. Støttene bidrar til å stabilisere bobilen mot bakakselens innbæring når det er stanset.

Ved oppstilling av bobilen, påse at ingen av støttene belastes mer enn de andre.

Før start må støttene skrus helt opp til anslag, kjøres helt inn og sikres.

Er underlaget mykt eller ustabilt, bør det legges en stor plate under støttene for å forhindre at de synker ned i bakken.

Støtteben:

 

Sett pipenøkkelen på sekskanten (1) og vri til støttebeinet står loddrett ned.

Dersom lengden av støttebenina er regulerbar, trekk ut splinten (4) av støttebeinforlengelsen (5)

Trekk støttebeinforlengeren ut til ønsket lengde.

Stikk splinten inn i støttebeinforlengeren igjen.

Skru på sekskanten til støttebeinet står støtt på bakken og bobilen står vannrett.

Sett pipenøkkelen på sekskanten (1) og vri til støttebeinet ikke lenger berører bakken.

Dersom lengden av støttebena er regulerbar, trekk ut splinten (4) av støttebeinforlengelsen (5).

Skyv støttebeinforlengeren (5) helt inn og stikk splinten (4) inn i hullet i støttebeinforlengeren.

Drei på sekskanten (1) til støttebeinet er svingt opp og føringen (2) står helt til enden av slissen (3).

Pass på før avreise: Er alle støttebein kjørt helt inn, alle støttebeinforlengere helt inn skjøvet og sikret med splinten?

230 v. tilkobling

Bobilen kan tilkobles en 230 V-forsyning.

Kjøleskap

12 V-drift av kjøleskapet fungerer kun når bobilens motor er i gang. Når bobilens motor er stoppet settes kjøleskapet på 230 v-drift eller gassdrift.