Kjøre med bobilen

 • Basiskjøretøyet er et nyttekjøretøy (liten lastebil). Kjøremåten må tilpasses dette.
 • Før avreise, og også etter korte stopp, skal det kontrolleres at stigtrinnene er trukket helt inn.
 • Det er montert sikkerhetsbelte ved alle bobilens godkjente sitteplasser. Under kjøring må man alltid bruke sikkerhetsbelte.
 • Sikkerhetsbeltet må være festet under hele turen
 • Passasjerene må bli sittende på de fastlagte plassene.
 • Dørlåsen må ikke åpnes.
 • Unngå rykkete bremsing.
 • Ved bruk av navigasjonsutstyr, må kjøremålet bare endres når bobilen står i ro. Sving inn på en parkeringsplass eller et trygt stoppested når du ønsker å endre kjøremål.
 • Under bruk av monitoren til navigasjonsutstyret må man ikke spille DVD-er under kjøring
 • Kjør langsomt på dårlige veier.
 • Kjør særlig forsiktig ved innkjøring på ferger, ved ujevnheter i veien og ved rygging. Større kjøretøy kan begynne å slingre på grunn av det relativt lange overhenget, under dårlige kjøreforhold kan de subbe i bakken Det kan føre til at undergulvet eller delene som er montert på det, blir skadet.
 • Produsenten påtar seg intet ansvar for ulykker eller skader som oppstår som følge av at disse punktene ikke er overholdt.

Kjørehastighet

 • Bobilen er utstyrt med en kraftig motor. Dermed har man tilstrekkelig reserve i tunge trafikksituasjoner. Denne høye ytelsen muliggjør høy slutthastighet og krever kjøreferdigheter over gjennomsnittet.
 • Bobilen har en stor angrepsflate for vind. Det er spesielt farlig hvis det oppstår plutselig sidevind.
 • Ujevn eller ensidig lasting forandrer kjøreegenskapene.
 • På ukjente veier kan det være vanskelig veiforhold og det kan oppstå overraskende trafikksituasjoner. Tilpass derfor kjørehastigheten til den aktuelle trafikksituasjonen og omgivelsene forøvrig.
 • Følg nasjonale regler for fartsgrenser.

Bremser

Defekter ved bremseanlegget må straks repareres på autorisert fagverksted.

Unngå blokkering av bremsene. Ved blokkering av bremsene blir dekkene mer eller mindre gode "bremseskiver". Dette reduserer kjørekomforten. Dekkene kan til og med bli ubrukbare.

Kontroller med prøvebremsing ved hver kjørestart:

 • Fungerer bremsene?
 • Reagerer bremsene jevnt?
 • Holder kjøretøyet sporet under bremsing?

Sikkerhetsbelter

 • Bobilen er utstyrt med sikkerhetsbelter i boenheten på sitteplassene hvor det er påbudt med sikkerhetsbelte. De nasjonale forskriftene gjelder for bruk av sikkerhetsbeltet.
 • Før avreise må man feste sikkerhetsbeltene og man må ha dem festet under hele kjøreturen
 • Sikkerhetsbeltene må ikke skades eller klemmes. Defekte sikkerhetsbelter byttes ut på et autorisert fagverksted.
 • Beltefestene, innrullingsautomatikken og beltelåsene må ikke endres.
 • Hvert sikkerhetsbelte må kun brukes av en person.
 • Ikke spenn fast gjenstander sammen med personer.
 • Sikkerhetsbeltene er ikke beregnet for personer under 150 cm. I slike tilfeller må det brukes ytterligere festeanordninger. Se kontrollsertifikatet.
 • Fest barnesikringsutstyr bare på sitteplasser med fabrikk montert trepunktsbelter.
 • Skift ut sikkerhetsbeltene etter ulykke.
 • Under kjøring må ryggstøet til setet ikke være lent for langt bakover. Ellers fungerer ikke sikkerhetsbeltet som det skal lenger.

Riktig feste av sikkerhetsbeltet

Sikkerhetsbeltet må ikke vris. Sikkerhetsbeltet skal ligge jevnt inntil kroppen. Sitt riktig i setet når du fester sikkerhetsbeltet. Sikkerhetsbeltet er riktig festet når hoftebeltet under magen går over hoftebenet. Skulderbeltet må gå over brystet og skulderen (ikke halsen). Beltet må dessuten alltid sitte stramt på kroppen. Ta av klær med tykt fôr før turen begynner.

Førersete og passasjersete

Før start skal samtlige seter dreies i kjøreretningen og blokkeres. Under kjøring må alle seter være festet i kjøreretningen. De må ikke snus.

Førersetet og passasjersetet er en del av basiskjøretøyet Justering av setene er beskrevet i bruksanvisningen til basiskjøretøyet.

Nakkestøtter

Nakkestøttene kan ikke stilles inn på alle modeller. Før kjøring må nakkestøttene innstilles slik at bakhodet støttes omtrent på høyde med ørene.

Sitteplassforordning

Under kjøring må passasjerene kun sitte på de godkjente sitteplassene. Se vognkortet for tillatt antall sitteplasser.

Under kjøring er det forbudt å sitte på de langsgående benkene.

Nettbrettholder

Det foreligger en fare for ulykker dersom førerens oppmerksomhet ledes vekk fra veien. Nettbrett eller smarttelefoner skal ikke installeres eller betjenes under kjøring.

Midt på instrumentpanelet er det plassert en sammenleggbar nettbrettholder. Nettbrettholderen egner seg for nettbrett eller smarttelefoner med en display-størrelse på 10" samt for notisblokker. Nettbrettholderen kan legges sammen når den ikke benyttes.

Fylle diesel

Under tanking på ferjer eller i garasje må alle gassdrevne apparater være slått av (varmeanlegg, kokeplass, stekeovn, grill, kjøleskap, avhengig av utrustning). Eksplosjonsfare!

Tankens drivstoffpåfyllingsstuss befinner seg på utsiden, foran på venstre side.