Generell opptreden ved omgang med bobilen

Generell adferd

 • Oksygenet i luften inne i bobilen forbrukes av passasjerenes pusting og ved bruk av gassdrevne innebygde apparater. Derfor må oksygenet stadig fornyes. Derfor er det montert inn luftesystemer i bobilen (f.eks. takluker med automatisk luftesystem, takhetteventiler eller gulv-vifter). Luftesystemet må ikke blokkeres eller dekkes til, f.eks. med en vintermatte verken fra innsiden eller utsiden. Hold det automatiske luftesystemet fritt for snø og Iøv. Det erfare for kvelning på grunn av høynet C02-konsentrasjon.
 • Stuerom og bakre lasteluke må ikke brukes som soveplass eller oppholdsplass for mennesker eller dyr. Disse rommene er ikke mekanisk ventilert. Det er en kvelningsfare på grunn av surstoffmangel og oppvarmingsluft.
 • Ta hensyn til dørenes høyde.
 • For de innebygde apparatene (varmeanlegg, kokeplass, kjøleskap osv.) og for basiskjøretøyet (motor, bremser osv.) gjelder de enkelte driftsinstrukser og bruksanvisninger. Disse må følges.
 • Montering av tilbehør eller spesialutstyr kan forandre bobilens dimensjoner, vekt og kjøreforhold. Deler må i enkelte tilfeller føres inn i vognkortet. Bruk kun felger og dekk som er tilpasset bobilen. Se vognkortet for informasjon om tillatte dimensjoner på felger og dekk, eller spør hos autoriserte forhandlere og servicestasjoner.
 • Dra alltid håndbremsen på ved parkering av bobilen.
 • Steng alle dører, utvendige luker og vinduer når bobilen forlates.
 • Varseltrekant førstehjelpsskrin og/eller varselblinklys skal alltid være med når bilen er forskriftsmessig utstyrt.  
 • bobilen skal bare brukes i veitrafikk når føreren av bobilen har gyldig førerkort for kjøretøyklassen.
 • Ved salg av bobilen må ny eier få den komplette bruksanvisningen for bobilen og de innebygde apparatene.

Trafikksikkerhet

 • Før start må det kontrolleres at signal- og lysanlegg, styring og bremse- system fungerer.
 • Har bobilen stått stille over lengre tid (ca. 10 måneder), må bremse- og gassanlegg kontrolleres på fagverksted.
 • Før avreise, og også etter korte stopp, skal det kontrolleres at stigtrinnene er trukket helt inn.
 • Før avreise må den nedfellbare sengen sikres.
 • Før start skal samtlige seter dreies kjøreretningen og blokkeres.
 • Under kjøring skal de dreibare setene være låst i kjøreretningen.
 • Før avreise må flernsynsapparatet oppbevares på et sikkert sted.
 • Under kjøring må passasjerene kun sitte på de foreskrevne sitteplassene.
 • Se vognkortet for tillatt antall sitteplasser.
 • Det er påbudt bruke sikkerhetsbelte.
 • Før avreise må man feste sikkerhetsbeltene og man må ha dem festet under hele kjøreturen.
 • Det er forbudt å oppholde seg i alkoven under kjøring.
 • Barn skal være sikret med sikkerhetsinnretningene for barn som er foreskrevet for den respektive kroppsstørrelsen og vekten.
 • Fest barnesikringsutstyr bare på sitteplasser med fabrikkmonterte trepunktsbelter. 
 • Basiskjøretøyet er et nyttekjøretøy (liten Lastebil). Kjøremåten må til- passes dette.
 • I underkjøringer, tunneler eller liknende vær oppmerksom på total- høyden til bobilen (inkludert taklast).
 • Fjern snø og is fra taket før start.
 • Før start eller annenhver uke skal dekktrykket kontrolleres. Feil dekk- trykk fører til forhøyet slitasje og kan føre til alt fra skade på dekkene til punktering. Sjåføren kan miste kontrollen over bobilen.
 • Ikke bruk varmeanlegget på bensinstasjoner. Eksplosjonsfare!
 • Ikke bruk varmeanlegget i lukkede rom. Kvelningsfare!
 • Fordel lasten jevnt bobilen  før avreise.
 • Ved lasting av bobilen og ved senere lasting av f.eks. bagasje eller viant, skal det tas hensyn til teknisk tillatt totalvekt og til att akseltrykk (se vognkortet).
 • Steng skap- og toalettromsdørene samt alle skuffer og klaffer før hver avreise. 
 • Fest kjøleskapdørsikringen. 
 • Før du starter kjøringen må du lukke vinduer og takluker.
 • Steng og lås samtlige utvendige luker og klaffelåser før avreise.
 • Før avreise må de eksterne støttene fjernes, og de innebygde støttene på kløretøyet kjøres inn.
 • Plasser antennen i parkeringsstilling før du begynner å kjøre.
 • Under den første turen og etter hvert dekkskifte skal hjulskruene/hjulmutrene ettertrekkes etter 50 km. Senere skal de også kontrolleres regelmessig.
 • Dekkene må ikke være eldre enn 6 år, fordi materialet blir slitt med tiden.
 • Bruk av kjettinger er en ekstra belastning for dekk, hjulopphengning og styringssystem. Når man bruker kjettinger må man kjøre sakte (maks. 50 km/t) og kun på veier som er helt dekket med snø. Ellers kan bobilen skades.