Sikkerhet i bobilen - Elektrisk anlegg

Elektrisk anlegg

  • Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av fagpersonell.
  • Før det utføres arbeid på det elektriske anlegget må alle apparater og lamper slås av, batteriet kobles fra og bobilens strømforsyning fra strømnettet kobles fra.
  • Bruk kun originalsikringer med angitte verdier.
  • Defekte sikringer skal kun byttes ut når årsaken til feilen er kjent og feilen er utbedret.  
  • Sikringer må aldri kortsluttes eller repareres.