Brannsikkerhet og opptreden ved brann i bobil

Hvordan unngå brann i bobilen

 • Etterlat aldri barn alene i bobilen
 • Hold brennbare materialer borte fra varme- og kokeapparater.
 • Bruk aldri bærbare varme- eller kokeapparater.
 • Kun autoriserte fagfolk skal endre det elektriske anlegget, gassanlegget eller innbyggingsapparatene.

Brannslukking i bobil

 • Ha alltid med et tørrpulver eller brannslukningsapparat i bobilen. Brannslokkingsapparatet må være godkjent, kontrollen og lett tilgjengelig.
 • Oppbevar alltid et brannteppe i nærheten av kokeplassen.

Hva må du gjøre ved brann?

 • Evakuer alle passasjerer
 • Slå av strømmen og koble bobilen fra strømnettet
 • Steng gassflaskens hovedventil
 • Slå alarm og varsle brannvesenet
 • Slukk ilden, dersom dette er mulig uten fare.
 • Gjør deg kjent med hvor nødutgangene befinner seg og hvordan de betjenes.
 • Hold rømningsveiene frie.
 • Les bruksanvisningen for brannslukkingsapparatet.