teknisk hjelp

Unngå overvekt

TIl Dinside gav jurist Marianne Reusch følgende svar rundt Bobil og Allemannsretten:

 • Straffen ved overvekt

   

  Som bobilist kan du bli stanset i vektkontroll – enten på en fast kontrollstasjon med vekt eller på steder der kontrollørene bruker mobile vekter.

  – Ved overlast vil fører bli pålagt å laste av overlasten på stedet. Kjøretøyet må ned i lovlig vekt før man kan kjøre videre, sier Silje Alund i Tilsyn og kontrollseksjonen hos Statens vegvesen.

  For bobiler som er til og med 3500 kilo vil det i tillegg til avlasting reageres med anmeldelse, om forholdet ansees som grovt (mer enn 30 % av tillatt vekt). Politiet bestemmer i disse tilfellene foreleggets størrelse.

  For kjøretøy over 3500 kilo vil det, i tillegg til avlasting, utstedes et overlastgebyr i henhold til «Forskrift om overlastgebyr». Gebyrets størrelse vil være avhengig av overlastens størrelse.

Kilde: Dinside.no