overnatting

Her kan du kjøre og overnatte med bobilen

TIl Dinside gav jurist Marianne Reusch følgende svar rundt Bobil og Allemannsretten:

  • Du kan kjøre på privat vei så lenge den ikke er sperret med bom, eller ikke har et skilt som sier at fedsel på veien er forbudt uten tillatelse fra grunneier. Men det er ikke slik at du kan kjøre der du finner hjulspor eller der bobilen klarer å ta seg fram. Det er også uklart om du kan parkere i utmark langs private veier, så dette er noe du kanskje bør unngå. 

  • Langs offenlig vei, kan du parkere i utmark, men du kan ikke kjøre utover i terrenget.

  • Hun tolker det dithen at todagers regelen for overnatting i utmark på samme sted i telt også gjelder for camping med bobil. Man kan derfor ikke bli lengre enn to dager på samme sted, hvis man ikke har fått tillatelse fra gunneier. 

  • Hvis det ikke her meket med forbud kan man overnatte i en bobil på parkeringsplasser, snuplasser, rasteplasser eller velteplasser for tømmer. Sjekk skilting. Ofte er det skiltet med at en overnatting er tillatt. 

Kilde: Dinside.no

Utenfor Norge gjelder andre regler når deg gjelder ferdsel og overnatting.

  • I for eksempel Danmark og Tyskland kan du kun overnatte på campingplasser eller spesielle bobilplasser (Stellplätze)

  • På visse veier og i enkelte sentrum kan det være spesielle restriksjoner på bredde og høyde. Se etter skilter og sett deg inn i de lokale reglene.