Sikringer i bobilen

  • Defekte sikringer skal kun byttes ut når årsaken til feilen er kjent og feilen er utbedret.
  • Defekte sikringer skal kun byttes ut når strømforsyningen er frakoblet.
  • Sikringer må aldri kortsluttes eller repareres.
  • Defekte sikringer må alltid skiftes ut med en ny sikring med samme verdi.

Sikringer 12 v

De strømbrukende apparatene som i boenheten er tilknyttet 12 V-forsyningen, er sikret med separate sikringer. Sikringene er tilgjengelige på forskjellige steder i bobilen.

En intakt 12 V sikring kan registreres på det uskadde sikringselementet (1). Når sikringselementet er avbrutt (Bilde 58,2), må sikringen
byttes. Før du skifter sikringene, må du følge angivelsene nedenfor vedr. funksjon, verdi og farge til de aktuelle sikringene. Ved skifting av sikringer, bruk kun bladsikringer med verdier som er angitt nedenfor.

Sikringer ved startbatteriet

Sikringene er montert i nærheten av startbatteriet. Startbatteriet er tilgjengelig på gulvet mellom førerhussetene og et deksel.

Sikringer ved boenhetsbatteriet

Sikringene er montert i konsollen til høyre sete i førerområdet.

Sikringer ved siden av strømsentralen

Sikringene er montert i konsollen til venstre sete i førerområdet.

sikring4.JPG

Sikring for Thetfordtoalett

Toalettet har en vedlikeholdsfri automatisikring.

230 V-sikring

Kontroller jordfeilbryteren ved hver tilkobling til 230 V-forsyningen, minimum hver 6. måned.

En jordfeilbryter (FI-bryter) i sikringsboksen sikrer hele kjøretøyet mot feilstrøm (0,03 A). Den etterkoblede ledningsbeskyttelsesbryteren (10 A)
(Bilde 62,2) sikrer 230 V-spenningen. Sikringsboksen sitter i kleskapet.

Kontrollere jordfeilbryter:

Når bobilen er tilkoblet 230 V-forsyningen, trykker du prøvetasten (1). Jordfeilbryteren skal utløses.

Monteringssted

Avhengig av modell og utstyr kan 230 V-sikringen være montert på følgende steder:

  • I klesskapet
  • I underskapet på kjøkkenet
  • I sittebenken til det langsgående setet