Kjøleskapet i bobilen

Under kjøring må kjøleskapet kun drives via 12 V-spenning. Ved høye omgivelsestemperaturer kommer ikke kjøleskapet opp i full kjøleeffekt lenger. Ved høye utetemperaturer oppnår kjøleaggregatet full kjøleeffekt kun når kjøleskapet får tilstrekkelig lufttilførsel. Luftegitteret på kjøleskapet kan tas av for bedre lufting.

Sett alltid på kjøleskapets luftegitter når du forlater kjøretøyet. Hvis ikke kan det trenge inn vann når det er regnvær.

Kjøleskapets luftegitter

Demontering:

  • Skyv sperren inn til midten.
  • Ta av kjøleskapets luftegitter.

Drift av kjøleskapet

Driftsmåter

Kjøleskapet har 3 driftsmåter:

  • Gassdrift
  • 230 V-drift
  • 12 V-drift

Valg av driftsmåte skjer med bryterne på pyntekanten på kjøleskapet. En trinnløs regulering av kjøleeffekten er kun mulig ved gassdrift og 230 V-drift, ikke ved 12 V-drift.

  • Det må kun brukes én energikilde.
  • Også når 12 V-forsyningen er slått av, trekkes en liten strømmengde som belaster boenhets-batteriene ekstra. Ved midlertidig stans, må man alltid slå av kjøleskapet.

Gassdrift

  • På grunn av eksplosjonsfaren må det aldri slippes ut gass uten at flammen brenner.
  • Det er ikke tillatt å drive kjøleskapet med bilgass.