Bobilkalkulator2desk
Om bobilen:
kr0
kr1 500 000
Bobilens verdi i dag:
Årsmodell:
1 dag
365 dager
Antall dager:
1000 km
90000 km
Årlig kjørelengde:
kr0
Lånebeløp:
0,10%
15 %
Effektiv rente:
1 år
30 år
Nedbetalingstid:
                 
Andre kostnader er beregnet ut fra hvor langt du har kjørt og årsmodell.
Juster gjerne nivåene ut fra dine egne erfaringer.
1000 kr
20 000 kr
Forsikring:
Vedlikehold:
Service:
Dekk:
Årsavgift:
For biler under 3500 kg. er den 3060 kr. For tyngere
biler kommer det en vektårsavgift. Den er ikke med her.
Verditapet er tatt utfra en generell vurdering og er basert utfra de
5 neste årene. Juster gjerne nivåene ut fra dine erfaringer.
Avskrivinger: