Sigtrinnet på bobilen

Før avreise, og også etter korte stopp, skal det kontrolleres at stigtrinnene er trukket helt inn.

Stå i svingradiusen til stigtrinnene når de trekkes inn og skvves ut.

Trå på stigtrinnet først når det er skjøvet helt ut. Fare for personskade! 

Man må aldri løfte eller senke personer med stigtrinnene

Knappen for betjening av stigtrinnet er plassert ved inngangsdøren inne i bobilen. En varselsignal utløses hvis stigtrinnet ikke er korrekt kjørt inn og låst når tenningen slås på.

Skyve ut: Trykk øverst på vippebryteren til stigtrinnet er trukket helt inn.

Trekke inn: Trykk nederst på vippebryteren til stigtrinnet er skjøvet helt ut.

Hvis den elektriske motoren til stigtrinnet faller ut, går du fram på følgende måte for å kjøre inn stigtrinnet manuelt:

  • Trekk ut låsesplinten på forbindelsen til motoren.
  • Løsne rektangelforbindelsen til motoren med en egnet gjenstand (f.eks. skrutrekker).
  • Skyv inn stigtrinnet for hånd og fest det med et egnet hjelpemiddel (f.eks. snor).
  • Ta kontakt med kundeservice.